பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

1 Step 1
Previous
Next

முகவரி

SLIIT Career Guidance Unit 1st floor, Main Administrative Building, Malabe Campus Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) New Kandy road Malabe, Sri Lanka

அழைப்புக்

011 754 3113

E-mail

cgu@mail.sliit.lk

SLIIT General Contact Person

SLIIT

Mrs. Ranmini Unantenne
Manager Career Guidance

அழைப்புக்

011 754 3113

E-mail

ranmini.u@sliit.lk

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo