பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Invitation to join the SLIIT Alumni

The Alumni Association of the Sri Lanka Institute of Information Technology was inaugurated at the general meeting held at the Malabe Campus premises on the 4th of December 2010. Graduates of the SLIIT and its Partner Universities who followed the respective Degree Programmes at SLIIT are eligible to become members of this association. Associate membership is available for Diploma and Advanced Diploma Holders.

SLIIT is proud of its 21,000+ Graduates/Diploma holders who are currently holding very important positions in the Government and Private sector institutions. Membership of the SLIIT Alumni would be available for all of them as per above.

Graduands who would be receiving their Degrees at today’s Convocation are invited to apply for the membership in this prestigious Association.

Alumni Association of Sri Lanka Institute of Information Technology Life Membership Application Form

1 Step 1
General Information
Title
MrMrsMsRev
Gender
MaleFemale
Professional Information
Academic Information
Course(s) followed (Note any affiliations/ specializations related)
Contact Details
By completing and submitting this form, I am applying to be a registered member of the SLIIT Alumni association and agree to share my personal information with SLIIT Alumni Association related activities.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Get connected now

The membership fee is Rs. 250/= per annum and Rs. 2000/= for life.

Further information :
Web : www.sliit.lk/alumni
Phone : +94(0) 11 754 4801

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo