பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

தொழில்துறை ஆலோசனை வாரியம்

Dr. Parakum Pathirana

Principal Consultant , LOLC limited Cyber Security Advisor for Banks/ Start-ups, Co-Founder at iPay.lk, Recreational Cyclist, Author

Mr. Roshan Chandraguptha

Principal information Security Engineer, Sri Lanka Cert

Dr.Narendra De Silva

Head of Engineering at Lanka Electricity Company Private Limited

Associate Prof. Sanath Jayasena

University of Moratuwa and director Intervest Software Technologies (Private) Limited

Dr. Sankalpa Gamwarige

GM / VP Engineering Zone24x7

Mr. Prasad Kularatne

Director - Service Innovation, N-able (Pvt.) Ltd

Dr. Srinath Perera

Vice President, Research at WSO2 Inc.

Mr. Ranil Rajapakshe

Senior Vice President & Chief Operating Officer, Head of World Operations Sri Lanka, IFS R&D Limited

Mr. Madu Rathnayake

2nd degree connection 2nd Executive Vice President, CIO & General Manager , Virtusa

Dr. Sanjeewa Weerawarne

Founder & Chairman at WSO2, Sri Lanka

Mr Kiththi Perera

CEO, Sri LankaTelecom

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo