பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

SoftSkills+ 2018 (Registrations extended till 27th April 2018)

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo