பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Welcome to The SLIIT Business School Alumni Association

The Alumni Association of Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) represents all campuses of SLIIT and thereby all Diploma holders and Graduates of SLIIT and those who have graduated from of its Partner Universities through SLIIT.

With 17 years of existence, SLIIT is proud of its 10,000+ graduates who walked the hallowed grounds of SLIIT and climbed the ladders of their respective fields to prosperity and recognition.

With the vision of “Becoming the widest spread and strongest alumni in the world that supports the betterment of its Community and the SLIIT in particular and thereby the society in general” the SLIIT Alumni association Work towards building the strongest ever university alumni among the Sri Lankan university alumni associations and lead all alumni members for their succession”.

Through its various networking events and activities, SLIIT Alumni aims to reconnect with the old and help shape the future minds by helping them in many ways by assisting them in their path to greatness.

Current Committee

Mr. Kasun Caldera

President

Ms. Anuja Lokeshwara

Secretary

Ms. Chamud Sathyapala

Vice President

Mr. Gajaba Weerasinghe

Treasurer

Mr. Thusara Wijesuriya

Assistant Secretary

Ms. Sanduni Somawardan

Assistant Treasurer

Committee - Period 2017-2021

Mr. Buddhitha Jagoda

President

Ms. Vidurangi Wijesundera

Vice President

Ms. Chalani Kuruppu

Secretary

Mr. Chathuranga Abeywardena

Treasurer

Mr. Gajaba Weerasinghe

Assistant Treasurer

Mr. Ksithijaya Gunatilake

Assistant Secretary

News & Events

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo