பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Department Of Information Management

கல்வி பணியாளர்கள்

Dr. Ranjiva Munasinghe

Senior Lecturer (Higher Grade)
Information Management View Profile

Administration Staff

Name Position Telephone மின்னஞ்சல் Campus
Mr. M.G.M.G. Chamila Jayasinghe Admin Assistant +94 11 7544611 chamila.j@www.sliit.lk Malabe
Ms. Ama Madhavi Dasanayake Secretary +94 11 7544614 ama.d@www.sliit.lk Malabe
Mr. E.A.D. Ramesh Yasantha Lakmal Office Aide +94 11 7544615 - Malabe

Courses Offered by Department Of Information Management

SLIIT Business School

Business Analytics

SLIIT Business School

Management Information Systems

Management Information Systems
Logistics & Supply Chain Management

Provides students with the core knowledge necessary for a wide range of logistics and supply chain activities such as: demand planning, purchasing, inventory control, material handling, product and service support, IT, transportation, distribution, warehousing and strategic supply chain management. Focuses on the analysis, design, implementation, planning, control and improvement of manufacturing and service processes. Prepares students for professional careers with manufacturers, distributors, transportation carriers, logistics service providers and theoretical/ conceptual base and analytical methods for making sound operational and strategic business decisions.

வசதிகள்

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo