ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Department Of Information Management

අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය

Prof. Ruwan Jayathilaka

Associate Professor / Head | Department of Information Management
Information Management View Profile

Dr. Ranjiva Munasinghe

Assistant Professor
Information Management View Profile

Prof. Nagalingam Nagendrakumar

Associate Professor | Associate Dean
Information Management View Profile

මහාචාර්ය. සමන්ත තෙලිජ්ජගොඩ

Professor / Dean - Faculty of Business
Information Management View Profile

මහාචාර්ය. තීක්ෂණ සුරවීර

Professor
Information Management View Profile

Dr. Shanta Rajapaksha Yapa

Senior Academic Fellow
Information Management View Profile

Ms. Naduni Madhavika

Senior Lecturer
Information Management View Profile

Ms. Vandhana Ranshari Dunuwila

Lecturer
Information Management View Profile

Ms. Navodika Karunarathna

Lecturer
Information Management View Profile

Mr. Kethaka Galappaththi

Lecturer
Information Management View Profile

Ms. Lochana Rajamanthri

Assistant Lecturer
Information Management View Profile

Administration Staff

Name Position Telephone විද්යුත් තැපෑල Campus
Mr. M.G.M.G. Chamila Jayasinghe Admin Assistant +94 11 7544611 chamila.j@www.sliit.lk Malabe
Ms. Ama Madhavi Dasanayake Secretary +94 11 7544614 ama.d@www.sliit.lk Malabe
Mr. E.A.D. Ramesh Yasantha Lakmal Office Aide +94 11 7544615 - Malabe

Courses Offered by Department Of Information Management

කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධති
සැපයුම් හා සැපයුම් දාම කළමනාකරණය

ඉල්ලුම සැළසුම්, මිලදී ගැනීම්, තොග පාලනය, තොග කළමනාකරණය, නිෂ්පාදන සහ සේවා සහාය, තොරතුරු තාක්ෂණ, ප්‍රවාහනය, බෙදාහැරීම, ගබඩා කිරීම සහ මූලෝපායික සැපයුම් දාම කළමනාකරණය වැනි පුළුල් පරාසයක සැපයුම් හා සැපයුම් දාම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සිසුන්ට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම මෙම පාඨමාලාවේ ප්‍රධාන අරමුණයි. නිෂ්පාදන සහ සේවා ක්‍රියාවලීන් විශ්ලේෂණය, සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, සැලසුම් කිරීම, පාලනය සහ වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය මෙමගින් යොමු කෙරේ. සැපයුම්කරුවන්, බෙදාහරින්නන්, ප්‍රවාහන ප්‍රවාහකයන් , සැපයුම් සේවා සපයන්නන් පිළිබද සහ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග සහ උපාය මාර්ගික ව්‍යාපාරික තීරණ ගැනීම සඳහා ශිෂ්‍යන් සුදානම් කිරීම මෙම පාඨමාලාවේ ඇති තවත් සුවිශේශිත්වයකි

පහසුකම්

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo