பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Department of Software Engineering

கல்வி பணியாளர்கள்

Dr. Kalpani Manathunga

Head | Department of Computer Science and Software Engineering
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Prof. Nuwan Kodagoda

Pro Vice Chancellor
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Mr. Jagath Wickramarathne

Academic Coordinator & Senior Lecturer
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Dr. Dilshan De Silva

Assistant Professor
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Ms. Geethanjali Wimalaratne

Senior Lecturer
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Mr. Aruna Ishara Gamage

Senior Lecturer
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Ms. Thilini Jayalath

Senior Lecturer
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Mr. S.M.B. Harshanath

Lecturer
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Ms. Thilini Buddhika Jayasingha

Lecturer
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Ms. Hansi De Silva

Lecturer
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Mr. Thusithanjana Thilakarthna

Lecturer
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Mr. Didula Chamara

Lecturer
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Ms. Shalini Rupasinghe

Assistant Lecturer
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Ms. Karthiga Rajendran

Assistant Lecturer
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Ms. Poojani Gunathilake

Assistant Lecturer
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Mr. Hasindu Dahanayake

Assistant Lecturer
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Ms. Dulika Fonseka

Instructor
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Ms. Piyumi Hettiarachchi

Instructor
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Ms. Harini Gunawardana

Instructor
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile

Administration Staff

Name Position Telephone மின்னஞ்சல் Campus
Ms. Lakmini Abeyrathna Computer Application Assistant +94 11 754 4191 lakmini.a@sliit.lk Malabe
Ms. Sachi Ruwanthika Computer Application Assistant +94 11 754 4192 sachi.r@sliit.lk Malabe
Ms. Subhashini Edirisinghe Secretory +94 11 754 4801 subhashi.e@sliit.lk Malabe
Ms. Iranjali Ariyarathne Management Assistant +94 11 754 4801 iranjali.a@sliit.lk Malabe

Courses Offered by Department of Software Engineering

மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி

Software engineering is the discipline of designing, creating and maintaining software by applying technologies and practices from computer science, project management, engineering, application domains, interface design, digital assets management and other fields.

வசதிகள்

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo