பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

அச்சு பாதுகாப்பு

William Angliss Institute at SLIIT shines with 17 Medals Silumina - (08.12.2019)

William Angliss Institute at SLIIT shines with 17 Medals Silumina – (08.12.2019)

Tharusha Randula Adjudged Winner of INSPIRELI Awards – Daily News (15-10-2019)

SLIIT Walk 2018 charity Project Supports Next Generation of Students- Daily FT (01-10-2019)

SLIIT Offers Internationally Recognized Nursing Qualifications – Suinday Observer (29-09-2019)

SLIIT Robofest 2019 – The Annual Robotics Showdown Competition – Sunday Morning (29-09-2019)

SLIIT hosts Robofest 2019 – Daily Ceylon Today (26-09-2019)

SLIIT hosts Robofest 2019 – Daily Ceylon Today (26-09-2019)

Quantity-Surviying-22.09.2019-Sunday-Aruna-Education-Section

Quantity Surveying – (22.09.2019) – Sunday Aruna – Education Section

Daily News – Finance Section (20.09.2019)

BSc (Hons) Psychology British Degree to Complete at SLIIT – Daily FT (19-09-2019)

SLIIT Charity Walk Raises Funds for Student Benefit – Daily Ceylon Today (17-09-2019)

Faculty Team of SLIIT Engineering Shines in China – Sunday Thinakkural (25-08-2019)

SLIIT Showcases Design Excellence Architecture Students – Ceylon Today (04-08-2019)

SLIIT – Sunday Times (04-08-2019) – Education Section 2 – pg. 3

SLIIT – Sunday Observer (04-08-2019)- Advertorial Section – pg 48

William Angliss – Lankadeepa – 26/07/2019

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo