பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

அச்சு பாதுகாப்பு

The Morning: SLIIT Convocation 2024

Sunday Observer: SLIIT Convocation 2024

The Morning: Highlights from SLIIT Open Day

The Morning: SLIIT and BALPP enter in to MOU

Sunday Observer: Highlights from SLIIT Open Day

The Island : SLIIT and BALPP enter in to MOU

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo