பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

அச்சு பாதுகாப்பு

We are Future Ready – Sunday Lankadeepa (10.01.2021)

SLIIT – CISCO Networking Academy Provided 2000 Scholarships -Sunday Observer (27.12.2020)

SLIIT and CISCO Provide 2000 Scholarships – Daily Ceylon Today (24.12.2020)

Curtin University Breaks New Ground in Engineering Education – Sunday Times (20.12.2020)

Curtin University Breaks New Ground in Engineering Education – Sunday Observer (20.12.2020)

SLIIT holds First – Ever Virtual Openday – The Morning (02.12.2020)

SLIIT Holds First – Ever Virtual Openday – The Morning (02.12.2020)

SLIIT Offers Degrees from Curtin University- Daily News (23.11.2020)

SLIIT to Launch International Campus in Colombo- Sunday Times (22.11.2020)

SLIIT into High – Tech Horticulture – Vertical Farming – Sunday Times (22.11.2020)

SLIIT Celebrates Determination and Success of Graduands – Silumina (15.11.2020)

SLIIT to Launch International Campus in Colombo – Daily News (05.11.2020)

SLIIT Honours Academic Excellence – Daily Ceylon Today (05.11.2020)

Globally Acclaimed Architecture Degree – The Island (03.11.2020)

SLIIT School of Architecture Invites Students – Daily Ceylon Today (03.11.2020)

SLIIT Honours Academic Excellence with Convocation Ceremony – Sunday Times (25.10.2020)

SLIIT Celebrates Determination and Success of Graduands – Sunday Observer (25.10.2020)

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo