பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

அச்சு பாதுகாப்பு

SLIIT – Tamilmirror (08.05.2020)

SLIIT – Daily Thinakkural (04.05.2020)

SLIIT – Weekend Aruna (03.05.2020)

SLIIT – Subday Observer (03.05.2020)

SLIIT – The Island (01.05.2020)

SLIIT Daily Ceylon Today (01.05.2020)

Next generation Online Learning from SLIIT – Daily News- Technology section (07.04.2020)

To Visit E-Paper >> Click Here

SLIIT launches next generation online learning – Ceylon Today- Ceylon FT- (07.04.2020)

To Visit E-Paper >> Click Here

BSc (Hons) in Biotechnology at SLIIT – Silumina (08-03-2020)

SLIIT, The Next You – Silumina (16-02-2020)

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo