பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

அச்சு பாதுகாப்பு

SLIIT holds its 29th Convocation

Daily News – SLIIT Faculty of Computing Introduces Innovative Pathways)

Sunday Morning – SLIIT Open Day 2023 concludes on high note

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo