பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Research Groups Faculty of Computing

Artificial Intelligence (AI), Robotics (R), Internet of Things (IoT), Embedded Systems (ES), Smart Systems (SS)

Group Members

Prof. Chandimal Jayawardena

Professor / Dean- Faculty of Computing
Computer Systems Engineering View Profile

Prof. Pradeep Abeygunawardhana

Dean - International
Electrical & Electronic Engineering View Profile பொறியியல் ஆசிரியர்

Mr. Samantha Rajapaksha

MSc Coordinator (IT) / Senior Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile

Dr. Kapila Dissanayaka

Senior Lecturer (Higher Grade)
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Dr. Sanika Wijayasekara

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Suranjini Silva

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. S.M.B. Harshanath

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Mr. Sathira Nimesh Hettiarachchi

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Supunya Swarnakantha

Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Mr. Vishan Jayasinghearachchi

Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Mr. Nelum Chathuranga

Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்
Group Coordinator

Ms. Hansika Mahaadikara

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Machine Learning (ML), Soft Computing (SC)

Group Members

Dr. Dharshana Kasthurirathna

Assistant Professor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Dr. Anuradha Karunasena

Assistant Professor
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile

Dr. Jeewanee Bamunusinghe

Senior Lecturer (Higher Grade)
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile

Dr. Lakmini Abeywardhana

Senior Lecturer (Higher Grade)
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Mr. Yashas Mallawarachchi

Chief Academic Affairs Officer / Senior Lecturer (Higher Grade)
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Namalie Walgampaya

Student Advisor, Time Table Coordinator / Senior Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile

Ms. Hansi De Silva

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Pasangi Ratnayake

Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Karthiga Rajendran

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Sanduni Perera

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Tharsika T

Instructor
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile

Ms. Pranavi Satheesan

Instructor
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Suriyaa Kumari

Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile

Ms. Bhagyanie Chathurika

Academic Coordinator (Matara), Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile

Mr. Jeewaka Perera

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Samanthi E.R Siriwardana

Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Thamali Kelegama

Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Thisara Shyamalee

Assistant Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Vindhya Kalapuge

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Dulani Jayasinghe

Assistant Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Thilini Jayalath

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Jeyasumangala Rasanayagam

Assistant Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்
Group Coordinator

Ms. Wishalya Tissera

Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Image Processing (IP), Natural Language Processing (NLP), Computational Linguistics (CL), Data Science (DS), Business Intelligence and Analytics (BIA), Knowledge Management (KM), Big Data (BD)

Group Members

Prof. Koliya Pulasinghe

Professor
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile

Prof. Samantha Thelijjagoda

Pro Vice-Chancellor (Research & International)
SLIIT View Profile Officers of the University

Dr. Pradeepa Samarasinghe

Assistant Professor
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Dr. Nimal Ratnayake

Senior Lecturer (Higher Grade)
Computer Systems Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Mr. Prasanna S. Haddela

Data Science Program Coordinator, Academic Coordinator (Metro), Student Counsellor/ Senior Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Anjalie Gamage

Academic Coordinator (Metro), Student Advisor / Senior Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Sanjeevi Chandrasiri

Senior Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Lokesha Weerasinghe

Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Jenny Krishara

Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்
Group Coordinator

Ms. Thamali Dassanayake

Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile

ICT for Development (ICTD), E-learning and Education (ELE), Assistive Technology (AT), E-Governance (E-Gov), Bio-Medical and Health Informatics (HI), Human Computer Interaction (HCI)

Group Members

Prof. Mahesha Kapurubandara

Professor
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Dr. Dasuni Nawinna

Associate Dean (Research)
Computer Systems Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Dr. Kalpani Manathunga

Head | Department of Computer Science and Software Engineering
Computer Science & Software Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Dr. Anuradha Jayakody

Head | Graduate Studies / Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Mr. Jagath Wickramarathne

Academic Coordinator & Senior Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Geethanjali Wimalaratne

Senior Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Manori Gamage

Lateral Entry Coordinator, Senior Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile

Ms. Uthpala Samarakoon

Senior Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile

Mr. Kanishka Yapa

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Buddhima Attanayaka

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Narmada Gamage

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Mr. Samitha Vidhanaarachchi

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Aparna Jayawardena

Assistant Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Rangi Liyanage

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Ms. Shalini Rupasinghe

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்
Group Coordinator

Ms. Chathurangika Kahandawaarachchi

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Cyber Security (CS), Information Security (IS), Computer Networks (CN), Software-Defined Networks (SDN), Computer Governance (CG), Information Systems Auditing (ISA), Cloud Computing (CC)

Group Members

Dr. Harinda Fernando

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Dr. Lakmal Rupasinghe

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Amila Senarathne

Head | Industry Engagement Unit / Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Dhammika Silva

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Shashika Lokuliyana

Computer Systems and Network Engineering Program Coordinator / Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Mr. Kavinga Abeywardena

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Chethana Liyanapathirana

Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile

Ms. Dinithi Pandithage

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Mr. Deemantha Siriwardana

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்
Group Coordinator

Ms. Pipuni Wijesiri

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Software Engineering (SE), High Performance Computing (HPC), Parallel Computing (PC), Programming Languages (PL), Algorithms Design and Development (ADD), Mobile Computing (MC), Augmented/Virtual Reality (A/VR), Rich Web-based Applications and their architectures and designing (RAAD)

Group Members

Dr. Nuwan Kodagoda

Dean- Faculty of Computing
Computer Science & Software Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Dr. Dilshan De Silva

Assistant Professor
Computer Science & Software Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Mr. Udara Samaratunge

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Aruna Ishara Gamage

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Thusithanjana Thilakarthna

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்
Group Coordinator

Ms. Dinuka Wijendra

Lecturer
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo