பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

நிகழ்வுகள்

An Exclusive Career Day was organized by SLIIT Career Guidance Unit

An Exclusive Career Day was organized by SLIIT Career Guidance Unit on the 19th of May 2022 at the Malabe Campus for IFS R&D International who has been a long-term industry partner of SLIIT. Nearly 300 undergraduates were able to face the interview and on the spot jobs, offers were given for both internships and
SLIIT Career Guidance unit and Union Bank recently organized a successful Exclusive Career Day on July 8th. The main objective of Career Day was to offer students valuable knowledge about the professional world and create opportunities for networking with professionals from Union Bank. The event featured professionals who shared their expertise and guidance on various

SLIIT VIRTUAL CAREER WEEK 2021

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” SLIIT VIRTUAL CAREER WEEK 2021 organized by SLIIT Career Guidance Unit will be bringing you the best opportunity to begin your career in the Industry. Date: 04th of October to 09th of October 2021 Time: 9.00AM onwards Via
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo