பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

நிகழ்வுகள்

Sorry, no posts matched your criteria.

SLIIT Career Day 2016 For Faculty of Computing and Faculty of Business

With the objective of finding employment opportunities and internships for third and fourth year students, SLIIT organized a career day on 1st October at its campus in Malabe. With representation of 18 different companies, students were able to meet industry specialist to discuss career prospects and industry trends. Virtusa Polaris, IFS R&D International, Pearson Lanka,
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo