பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

வெற்றி கதைகள்

Read more +03 பிப்ரவரி 2021 By Thushara Priyankara in ஆராய்ச்சி

SLIIT Launched the Officiate Website for ASGROPTIC

Read more +02 பிப்ரவரி 2021 By Thushara Priyankara in ஆராய்ச்சி

SLIIT Established “ASGROPTIC”

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo