பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

AHEAD Project – SLIIT Society Linkage Cell Structure

Prof. Colin N. Peiris

Head - SLIIT Society Linkage Cell

Prof. Rahula Attalage

Research Team Leader

ADVISORY BOARD

 • Prof. Lalith Gamage
 • Prof. Nimal Rajapakse
 • Dr. Athula Pitigala-Arachchi
 • Mr. W K H Wegapitiya
 • Mr. A Wickramanayake
 • Mr. K Rajapakse
 • Eng. D D Ananda Namal
 • Mr. Wasaba Jayasekara
 • Prof. Rahula Attalage
 • Prof. Colin N. Peiris
 • Prof. Chandimal Jayawardena
 • Prof. Saman Thilakasiri
 • Prof. Samantha Thelijjagoda
 • Dr. Malitha Wijesundara
 • Prof. Mahesha Kapurubandara

SLIIT INTERNAL BOARD

 • Prof. Koliya Pulasinghe
 • Prof. Sriyani Peiris
 • Prof. Rahula Attalage
 • Prof. Mahesha Kapurubandara
 • Prof. Colin N Peiris
 • Dr. Ayantha Gomes
 • Dr. Ruwan Jayathillake
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo