பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan
Master of Science Architecture
MSc in Information Technology

Master of Science Degree in Information Technology is specially designed to provide a core of advanced knowledge in Information Technology supplemented by a range of options within the areas of Software Engineering, Computer Networks, e-business Technologies, Database Management and Administration, Business Information Systems, etc.

MSc in Information Management

Master of Science Degree in Information Management gives the participants a real edge in modern business development and planning, using Information Technology tools. This programme guides students through a proven framework for integrating IT with business by developing a comprehensive Information Technology Strategic Plan. The Programme equips candidates with information literacy skills and the technical background necessary to function in a fast changing business environment with increased use of computer networks, electronic publishing and the Internet.

MSc in Information Systems

Master of Science Degree in Information Systems covers areas of critical importance to IT employers, such as project and change management, emerging technologies, IT strategy and governance, and compliance, security and service provision. You will develop a strong capability in supporting, managing and changing business processes through information and communications technology and information systems.

Enterprise Applications Development

The Master of Science Degree programme in Information Technology Specializing in Enterprise Applications Development is designed for those aspiring to be Software Architects. Software Engineers and Software Developers need to learn techniques and technologies to architect and engineer large scale software projects.

சைபர் பாதுகாப்பு

Master of Science Degree in Information Technology Specializing in Cyber Security is identified as a key global issue facing government, business and individuals.

The widespread use and dependence on online services brings about new challenges of ensuring our digital economy remains secure, resilient and trusted. Increasing vulnerability witnessed by the intensity of malicious cyber activities taking place has led to the urgent need for specialists in the field.

தத்துவத்தின் மாஸ்டர் (Mphil)

Our MPhil degrees are offered in both Computing and Engineering fields. These programmes have been developed while considering the latest industry trends and immerging technologies that’s currently being used in the industry. The candidate has to proceed with this programme in research work. Since SLIIT is always encourage individuals to mold in inventions to develop the nations wellbeing.

Doctor Of Philosophy (Phd)

We offer a wide selection of PhD courses under Computing and Engineering fields. These programmes involve an applicant being assigned to a supervisor for guidance in conducting the research. The applicant and supervisor/s work together to achieve the objectives of the research programme. If the applicant has no previous experience in conducting research, SLIIT will guide them through the proceedings with the existing panel of resource personnel. SLIIT will provide a foreign supervisor from its Honorary Professors Network to nurture and sustain internationally acclaimed research at SLIIT.

Master of Business Administration

We offer a wide selection of PhD courses under Computing and Engineering fields. These programmes involve an applicant being assigned to a supervisor for guidance in conducting the research. The applicant and supervisor/s work together to achieve the objectives of the research programme. If the applicant has no previous experience in conducting research, SLIIT will guide them through the proceedings with the existing panel of resource personnel. SLIIT will provide a foreign supervisor from its Honorary Professors Network to nurture and sustain internationally acclaimed research at SLIIT.

SLIIT பட்டதாரி படிப்புகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆசிரியர்களுக்கு வரவேற்கிறோம்

SLIIT பரந்த அளவில் நிறுவப்பட்டுள்ளது வடிவமைக்கப்பட்ட முதுகலை பட்டம் விருப்பங்கள் சுயாதீனமாக வடிவமைக்க, பகுப்பாய்வு வலுவான விமர்சன சிந்தனையுடன் உள்ளவர்கள் யார்? தங்கள் தலைவராய் செயல்படுகிறார்கள் அந்தந்த துறைகள். நாம் ஒரு கல்வியில் கவனம் செலுத்துகிறோம் முழுவதும் அணுகுமுறை, ஒரு வலுவான முக்கியத்துவம் நடைமுறை வெளிப்பாடு மற்றும் அனுபவம். இது ஒன்றாக எங்கள் மாநில-கலை வசதிகள் எங்கள் முதுகலைப் படிப்புகளை எங்களுக்கு வழங்க அனுமதிக்க. a அவர்களுக்கு உதவுகிறது என்று தனிப்பட்ட கற்றல் அனுபவம் வேலை உலகில் வெற்றிபெற வேண்டும். எங்கள் நோக்கம் எங்கள் மாணவர்கள் தங்கள் அதிகபட்ச அடைய வழிகாட்டும் சாத்தியமான, எனவே அவர்கள் கற்று மற்றும் ஒரு வாழ்நாள் முழுவதும் வளர வாழ்க்கை.

ஆசிரியரின் செய்திகள்

முதுகலை பட்ட படிப்புகள்

தத்துவத்தின் மாஸ்டர் (Mphil)

Doctor Of Philosophy (PhD)

நிகழ்வுகள் அட்டவணை

சேர்க்கை
and Intake

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo