பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES

Experienced in conducting training programs for more than a decade the Professional Development Programs Division of SLIIT possesses strong links with the business and IT industry in Sri Lanka, offering industry certified short term courses and workshops for corporate clients and students interested in enhancing their knowledge.

Students are taught and instructed by highly professional staff members and modern facilities are provided to the participants to pursue their studies.

UPCOMING PROGRAMMES

Thursday and Friday,
6.30 pm – 8.30 pm

Saturday, 4 .00 pm to 6.00 pm
Sunday, 1.30 pm to 5.30 pm

Saturday
1.30 pm to 5.30 pm

Professional Development Programmes

Online Programmes

Regular Programmes

MAKE YOUR INQUIRY

[]
1 Step 1
First Name
Last Name
Telephone
Inquirymore details
0 /
Previous
Next

Certificates | Transcripts | Letters

The Certificates will be provided on request within 3 working days depending on it's availability.

 

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo