பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Ministry of Education Interest-Free Student Loan Scheme

Interest Free Loan Scheme has been introduced by the government to expand higher education opportunities for the students who are unable to secure a placement in State Universities although they have qualified in G. C. E. (Advanced Level) Examination, to achieve their higher education aspirations.

This scheme facilitates studying following degree programmes at SLIIT

Eligible Degree Opportunities

Minimum Qualifications for Admission:

- Qualified in G.C.E (A/L) Examination but have not been selected to a State University

And

- Have obtained minimum 30 marks for the Common General Test

How to Apply?

Qualified applicants should submit their applications using the web portal

Please read the Student Guide Book for more details available in the above web portal

RS. 800,000.00 WORTH
INTEREST FREE LOAN

Loan payment period is 8/7 years after completing the degree of 3/ 4 years respectively with additional one year grace period. Payments are not required to be made during the study period

Students who follow the Bachelor of Education (B.Ed.) degree and serve for 7 years as a teacher in a government school in a difficult area will be eligible for a waive off of the full loan amount taken under the above scheme

Students are also eligible for a stipend of Rs. 75,000.00 per annum which can be utilized for accommodation and meals if studying in an institute far from home.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo