பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

UK Degree Programmes Available at SLIIT:

Fashion Business & Management

Interior Design Degree Programme

Architecture Degree Programme

QS Degree Programme

Business Degree Programme

Law Degree Programme

Nursing Degree Programme

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo