ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

කේම්බ්රියන් ජාත්‍යන්තර ආයතනය

SLIIT ආයතනය සමග ඒකාබද්ධව Cambrian විසින් ව්‍යාපාරික පරිපාලන හා තොරතුරු තාක්ෂණ වැඩසටහන් මාලාවක් ඉදිරිපත් කරයි. කේම්බ්රියන් අධ්‍යයනයේ දිගුකාලීන ඉතිහාසයක් ඇති අතර 2004 වසරේ ස්ථාපනය කරන ලද BSB පදනම විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ප්‍රමුඛ උසස් අධ්‍යයන ආයතනයකි. Dhaka and Chittagong,

කේම්බි්රන් සිසු සිසුවියන්ට SLIIT ඉගෙනීම සඳහා පුළුල් පරාසයක අවස්ථා ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ SLIIT හි පවත්වන ලද විදේශ උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීමට ඔවුනට හැකිය. තවද, අපගේ සිසුන්ට විදේශයන්හි උපාධි අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා සිසුන්ට ද විකල්පයක් ඇත අනුබද්ධ විශ්වවිද්‍යාලය ඕස්ටෙ‍්‍රලියාව, එංගලන්තය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ කැනඩාව යන රටවල සිය කටයුතු අවසන් කිරීමට degrees overseas.

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo